Energielabels NTA8800

Een energielabel geeft inzicht in de energieprestaties van een gebouw. Op basis van een score wordt inzichtelijk of een woning/bedrijfspand duurzaam is of juist niet. Het rapport geeft weer waar en hoe er verduurzaamd kan worden om energiekosten te besparen. Door te besparen draagt u bij aan een gezonder milieu en neemt uw woon- en werkcomfort toe.
De energielabel-letter wordt bepaald op basis van het fossiele energiegebruik, uitgedrukt in kilowattuur per vierkante meter per jaar (kWh/m².jr). Hoe minder fossiele energie de woning gebruikt, hoe beter het energielabel. Hierbij is G het slechtste energielabel en A+++++ het beste. Fossiele energie komt van kolen, olie en aardgas.

NTA 8800 & verhoogde boetes bij ontbreken definitief energielabel

Sinds 1 januari 2021 mag een energielabel alleen aangevraagd worden op basis van de NTA 8800. Voorheen werd gebruik gemaakt van de NEN7120-methode om de energieprestatie te bepalen. In november 2021 zijn de boetes voor het ontbreken van een definitief energielabel verhoogd. De ILT gaat begin 2022 ook meer handhaven op de naleving van de regels.

Voorbeeld